Velkommen

A group of teachers involved in professional development

En gruppe lærere som holder på med profesjonsutvikling

Velkommen til mascils verktøykasse, som er laget for å støtte og legge til rette for profesjonsutvikling for lærere i matematikk og naturfag.
mascil gir støtte til lærergrupper som arbeider for å forbedre sin undervisning ved å anvende metoder for utforskningsbasert læring (Inquiry Based Learning, IBL) som kobler læringen sammen med arbeidslivet.

Verktøysettet er utformet for å støtte slike grupper gjennom å gi dem en fleksibel ressurs som lar dem utforske nye og innovative undervisningsmetoder. Bruken er svært fleksibel, slik at gruppene kan arbeide med de læringsaspektene som de finner viktigst, eller det kan brukes til å legge opp et grundig planlagt kurs. Det finnes et forslag til kursmodell.

mascil-verktøykassen har tre hovedområder.

Arbeidsmetoder: Forklarer hvordan du bruker verktøysettet, både når det brukes ved seminarer/samlinger og til e-læring. Det gir også verktøy som vil hjelpe grupper med å vurdere hvordan de vil arbeide sammen gjennom sykluser av utforskning i praktisk klasseromsundervisning.

Utforskning og IBL-pedagogikk: Støtter lærergrupper ved fordypning i alle aspekter ved utforskning i klasserom.

Arbeidslivet: Støtter nye metoder for undervisning i matematikk og naturfag som gir en forbindelse til arbeidslivet. Det trekker på MASCIL-ressursene som har blitt samlet inn fra hele Europa for å bidra til dette.

Diagrammet nedenfor gir en oversikt over den komplette verktøykassen, med områdene til venstre. Disse blir så brutt ned til problemstillinger, med spørsmål som det er sannsynlig at lærergruppene vil stille under hvert tema. Deretter vises det verktøyer som gruppekoordinatoren kan bruke i gruppearbeidet for å besvare disse spørsmålene (i høyre kolonne av diagrammet). Alle delene av verktøykassen er tilgjengelig ved hjelp av rullegardinmenyene og undermenyer over.

For å komme i gang kan du starte med å lese siden med “Arbeidsmetoder“.

map of toolkit

Verktøykassen er utviklet av prosjektet mascil. Oversatt av Leif Henriksen.