IBL i matematikk

Denne delen av verktøykassen ser på hvordan prosessene i utforskningbasert læring kan integreres i matematikkundervisningen.

I mange skoler blir disse to aspektene ved læring holdt atskilt. Innhold blir undervist som en samling av fakta og ferdigheter som skal etterlignes og mestret, og/eller prosessferdigheter blir undervist gjennom undersøkelser som har en tendens til ikke å utvikle og innlemme viktig innholdskunnskap.

Integreringen av innhold og prosess medfører mange pedagogiske utfordringer.

Prosessene som vurderes her er:

  • observere og visualisere
  • klassifisere og lage definisjoner
  • lage representasjoner og oversette mellom dem
  • finne forbindelser og relasjoner
  • estimere, måle og kvantifisere
  • evaluere, eksperimentere og kontrollere variabler

Som noen har påpekt, er dette videreutvikling av naturlige menneskelige evner som vi er født med (Millar, 1994). Til en viss grad bruker vi dem ubevisst hele tiden. Når disse kreftene blir utnyttet og utviklet av lærere for å hjelpe elevene til å forstå begrepene innen matematikk og naturfag blir elevene mye mer engasjert og involvert i sin egen læring.