Verktøy IF-1: Planlegging for IBL i matematikk

download_powerpoint

I denne aktiviteten vil lærerne arbeide sammen for å planlegge hvordan de vil undervise en leksjon der elevene styrer sin egen utforskning.

Building a School Screen Shot

teamwork

Begynn med å introdusere leksjonen ‘Bygge en skole’. Legg vekt på at i denne leksjonen er det elevene som stiller og besvarer sine egne spørsmål, og at de engasjerer seg i modelleringssyklusen ved å gjøre dette. Forklar at leksjonen bevisst er åpen, og at elevens aktivitet vil avhenge av hvilke spørsmål de ønsker å gå inn på i denne sammenhengen.

 

teamwork

Gi lærerne utdelingsarket for planlegging. Be dem om å arbeide i par for å utvikle en plan som inkluderer hvordan de vil:

  • organisere klasserommet og de ressursene som trengs
  • introdusere situasjonen for elevene
  • introdusere ideen om modelleringssyklusen
  • organisere hoveddelen av leksjonen
  • bruke spørsmålsstilling
  • avslutte leksjonen

Sett gruppen sammen igjen, be dem om å dele noen viktige punkter de har kommet opp med og gi dem eksempelet på leksjonsplan. Be dem om å tenke ut et undersøkende spørsmål sammen. De skal nå gjøre ferdig planleggingen, undervise leksjonen og være klar til å rapportere tilbake i neste møte.