Verktøy IF-3: Råd for undervisning i problemløsning

download_powerpoint

Denne aktiviteten tar opp de velkjente vanskelighetene lærere har når de skal undervise problemløsning i matematikk. Lærerne diskuterer hva de synes er vanskelig ved å undervise problemløsning og hva som fungerer for dem, før de ser på noen forskningsbaserte strategier.

Mange lærere synes det er vanskelig å undervise problemløsningsleksjoner, blant annet fordi det er vanskelig å forutsi hvordan elevene vil takle problemet, og dels fordi de synes det er vanskelig å la elevene velge sine egne tilnærminger.

Lærere synes ofte det er vanskelig å vite når man skal gi hjelp og nå man skal la elevene slite. Hvis de griper inn for raskt, får elevene ingen sjanse til å oppleve hvordan det er å forfølge en ufruktbar idé eller å utvikle sin egen løsning bit for bit. Hvis de griper inn for sent, vil elevene bli frustrerte, leie og mister engasjementet.

Bruner bruker metaforen bygge stillas for å beskrive den struktureringen en lærer bidrar med (Wood, Bruner & Ross, 1976). Læreren oppfordrer elevene til å gjøre så mye som de er i stand uten hjelp, og gir bare minimal støtte for å hjelpe dem til å lykkes. Denne støtten kan innebære å begrense antall valgmuligheter, henlede oppmerksomheten på viktige poenger ved å stille spørsmål eller til og med noen ganger demonstrere hva de skal gjøre. I sitt arbeid med små barn kategoriserte Wood (1988) ulike nivåer av stillaser, fra mindre ledende til mer ledende: Gi generelle råd verbalt, gi spesifikke verbale instruksjoner, bryte ned problemet, demonstrere en løsning. Wood introduserte også to regler for oppfølging:

“Hver gang et barn feiler og ikke lykkes med en handling etter å ha fått hjelp på et visst nivå, bør det møtes med en umiddelbar økning av hjelp eller styring. Når barnet så lykkes, indikerer det at eventuelle påfølgende instruksjoner bør tilby mindre hjelp enn det fikk før det lyktes, for å la barnet få mulighet for å utvikle selvstendighet.” Wood (1988)

Det viktige poenget her er at stillaset bør fjernes etterhvert som eleven begynner å få det til, ellers vil det forsterke avhengighet.

teamwork

Diskuter med lærerne. Be dem om å dele sine tanker om å undervise problemløsning: Hva synes de er utfordrende? Hvorfor? Hva fungerer godt? Hvis poengene som ble nevnt i innledningen (over) ikke blir dekket i diskusjonen, avslutt ved å ta opp alt som ikke har blitt dekket.

teamwork

Utdelingsarket Problemløsning utdelingsark 2 foreslår noen praktiske strategier for lærerne når de bruker ustrukturerte problemer i klasserommet. Be lærerne om å arbeide sammen i små grupper, og gi hver minigruppe en kopi av utdelingsarket. Be dem om å

  • diskutere hvilke ideer de synes er mest vanskelig å gjennomføre
  • tenke på eksempler på hva de kan si til elevene og å notere dette i feltene i høyre kolonne.

teamwork

Sett hele gruppen sammen og be hver av minigruppene om å fortelle om en eller to av ideene sine. Oppfordre lærerne til å notere ideene på sitt eget ark hvis de liker dem.

Som avslutning, be lærerne om å tenke på hvordan de kan ta til seg en ny strategi i sine problemløsningsleksjoner. Be dem om å gjøre dette før neste møte, og å være klar til å gi tilbakemelding til gruppen.