Verktøy IF-2: Observere og analysere en leksjon

download_powerpoint

Dette verktøyet er basert på videoklipp av klasserom der man går løs på de to oppgavene som omtales i verktøyet IE2 Sammenligne strukturerte og ustrukturerte oppgaver. Lærerne ser på disse videoklippene og analyserer hvordan lærerne i videoklippene setter opp og gjennomfører sine leksjoner. Hvis du ikke har gått gjennom verktøy IE2, må du kanskje enten a) gi lærerne utdelingsarket fra dette verktøyet på forhånd eller b) la lærerne bruke litt tid nå for å gjøre seg kjent med oppgavene.

teamworkBe først lærerne å se når Michelle bruker problemet Organisere en bordtennisturnering.

Be dem om å vurdere disse punktene mens de ser på videoen:

  • Hvordan organiserte læreren leksjonen? Hvilke faser gikk den igjennom?
  • Hvilke ressurser hadde læreren tilgjengelig, og når ble disse brukt?
  • Hvorfor ble det forventet at elevene skulle arbeide i par eller små grupper?
  • Hvordan introduserte læreren problemet for elevene?
  • Hvilke forskjellige tilnærminger ble brukt av elevene?
  • Hvordan støttet læreren elever som sliter?
  • Hvordan oppmuntret læreren til deling av tilnærminger og strategier?
  • Hva tror du disse elevene lærte?

 

Se så på det andre videoklippet av Judiths leksjon, der hun ber klassen om å utforme en eske som skal ha plass til 18 sukkertøy, med de samme spørsmålene i tankene.

Start en diskusjon i hele gruppen. Hva la deltakerne merke til? Hvilke pedagogiske strategier brukte lærerne, og hvilke syntes å fungere godt?

Be så lærerne om å begynne med å planlegge en problemløsningsleksjon som de skal undervise før neste møte. Minn dem om at de bør være klar til å gi tilbakemelding til gruppen.