Hvordan forholder IBL seg til læreplanen i matematikk?

Lærere spør noen ganger hvor i læreplanen de bør bruke IBL. De vil gjerne vite hvordan IBL er relatert til deres egen læreplan.

Ulike land har ulike læreplaner, slik at disse verktøyene refererer til pensumdokumenter knyttet til læreplanen i ditt land. Du bør ha kopier av læreplanen tilgjengelig for lærerne, så det kan bruke den i arbeidet.

Det er to verktøy:

Verktøy IG-1: IBLs potensiale for å fylle læreplanens krav i matematikk

Verktøy IG-2: IBL og verdier i matematikk