Verktøy IG-2: IBL og verdier i matematikk

download_powerpoint

Dette verktøyet fokuserer på hensikten med matematikkopplæring. Det legges særlig vekt på behovet for at den enkelte ikke bare skal kunne forstå matematikkens produkter, men også prosessene. Lærerne diskuterer hvilket potensiale IBL har for å introdusere matematiske prosesser for elevene.

teamwork

Begynn med å spørre lærerne hvorfor matematikk er viktig. Hvorfor underviser de i matematikk? På nettstedet matematikk.org er spørsmålet om hvorfor vi har matematikk tatt opp i et innlegg: les mer.

På samme nettsted skriver professor Espen Andersen om 11 grunner for å vlege matematikk.

Det finnes også en god del materiale på engelsk som tar opp dette temaet, for eksempel:

A synthesis of what 'official' reports in mathematics education say

A synthesis of what ‘official’ reports in mathematics education say

Denne bloggen trekker sammen de formålene som beskrives i rapportene som er publisert i Storbritannia fra januar 2011 på denne måten:

De viktigste argumentene for viktigheten av matematikk … faller i tre … områder: Matematikk er en sentral ferdighet for alle voksne i livet i sin alminnelighet, en matematisk godt utdannet befolkning vil bidra til landets økonomiske velstand og matematikk er viktig for sin egen skyld.

Diskuter i hvilken grad disse formålene appellerer til deltakernes egne verdier (og deres elevers verdier).

teamwork

Be så lærerne om å arbeide i par for å tenke på hvilken matematikk som skal læres, og hvordan den bør undervises. Du kan henvise dem til syntesen av anbefalinger fra nyere britiske rapporter på et annet område av den samme bloggen (over). De omfatter:

  • viktigheten av å opprettholde verdier som er spesifikke for matematikk (f.eks. resonnement og anvendelse)
  • mer problemløsning og modellering
  • anvendelse av matematikk i realistiske og komplekse omgivelser
  • undervise matematikk innenfor andre fagområder

teamwork

Sett gruppen sammen og be hvert av parene om å dele sine tanker. Drøft så med dem hvor godt utforskningstilnærminger kan gi dem måter å undervise matematikk på som de ville verdsette. Diskusjonen vil avhenge av hva parene bidrar med når de melder tilbake til hele gruppen.