Hvordan ser IBL-oppgaver i matematikk ut?

Det er ikke vanskelig å finne utforskningsoppgaver for matematikk, selv om vi gjerne vil understreke at en oppgave ikke i seg selv er en utforskningsoppgave. Måten den blir grepet an av læreren (og elevene) har avgjørende betydning, og for mer veiledning om hvordan du bruker en utforskende tilnærming kan du se denne delen av verktøykassen.

mascils norske oppgavebank inneholder en god del ulike oppgaver som kan brukes i utforskende læring, og enda flere finnes på engelsk, se nettsiden Classroom material.

Andre finnes på

I denne verktøykassen finnes det to verktøy for å undersøke spørsmålet om hvordan utforskende oppgaver ser ut.

Verktøy IE-1: Undersøke utforskningsaktiviteter og oppgaver

Verktøy IE-2: Sammenligne strukturerte og ustrukturerte oppgaver