Verktøy IE-2: Sammenligne strukturerte og ustrukturerte oppgaver

download_powerpoint

Denne aktiviteten starter med en kort innledende diskusjon, som etterfølges av parvis arbeid hvor lærerne sammenligner strukturerte og ustrukturerte versjoner av de samme oppgavene. Til slutt kommer gruppen sammen for å dele sine tanker.

 

teamwork

Hold en kort diskusjon for å introdusere emnet. Drøft hvordan det vanligvis er slik i matematikk og naturfag at elevene forsynes med strukturerte oppgaver og får beskjed om nøyaktig hvilke teknikker de skal anvende. Elevene lærer ved å følge instruksjoner. Problemer og situasjoner som oppstår i det virkelige liv er vanligvis ikke slik. Snarere enn å være øvelser i bruk av en spesiell ferdighet eller et begrep, vil problemstillinger fra den virkelige verden kreve at elevene forenkler, modellerer situasjoner, velger egnet kunnskap og prosesser fra sin “verktøykasse” og tester om deres løsning er “god nok” for det aktuelle formålet. Det virker logisk at hvis elevene skal lære å bruke sine ferdigheter selvstendig senere i livet, vil de ha behov for noen anledninger til å arbeide med mindre strukturerte problemer i klasserommet.

teamwork

Be lærerne om å arbeide i grupper på to eller tre med denne aktiviteten. Gi dem utdelingsarket som inneholder både strukturerte og ustrukturerte versjoner av to utforskende (problemløsende) oppgaver, som er satt inn i forskjellige sammenhenger fra arbeidslivet. Det gir også eksempler på svar på de ustrukturerte problemene. Be dem om å sammenligne de mindre strukturerte versjonene av problemene med de strukturerte versjonene. Be dem om å vurdere følgende spørsmål:

  • Hvilke avgjørelser har blitt overlatt til elevene?
  • Hvilke pedagogiske problemstillinger vil oppstå når du begynner å bruke denne type ustrukturerte problemer?

Elever som arbeider med bordtennisturnering-problemet.

Screen Shot 2014-05-06 at 13.06.30

teamwork

Sett gruppen sammen og be hver av minigruppene om å dele sine tanker. Sett opp en liste over de punktene de nevner.

Noen problemstillinger som lærerne sannsynligvis vil trekke frem først er:

  • ustrukturerte oppgaver er vanskeligere
  • det er vanskeligere å planlegge en leksjon med disse oppgavene
  • elevene vet kanskje ikke engang hvordan de skal komme i gang med dem
  • elevene vil ikke nødvendigvis bruke det vi har lært dem
  • hvis vi tilbyr hjelp for raskt, vil elevene bare gjør det vi sier og ikke tenke selv
  • elevene vil anlegge et større mangfold av tilnærminger og løsninger
  • det kan være nødvendig å forsikre elevene om at det er helt i orden å prøve en annen tilnærming eller komme til en annen konklusjon.

 

nextsteps

Be lærerne om å tenke ut et undersøkende spørsmål som er knyttet til bruk av ustrukturerte oppgaver. De bør velge en ustrukturert versjon (helst av en oppgave de allerede har brukt i en mer strukturert form i undervisningen) og bruke den i undervisning til sine elever. De bør være forberedt på å rapportere tilbake på neste sesjon, med et særlig fokus på hva de lærte om det undersøkende spørsmålet.