Verktøy IE-1: Undersøke utforskningsaktiviteter og oppgaver

download_powerpointDette er en aktivitet som begynner med en kort diskusjon om utforskningslæring i matematikk og som deretter fortsetter med å se på noen spesifikke oppgaver.

 

teamwork

Diskuter først med lærerne hva utforskning ser ut som (se her for mer detaljer om dette emnet). Be dem om å tenke på hva slags ting elevene ville gjøre dersom de var engasjert i utforskende læring av matematikk. De burde klare å komme i gang, men hvis de ikke gjør det kan du referere til mascils “Dimensjoner i utforskningslæring”. Disse er listet opp nedenfor:

  • Undersøke situasjoner
  • Planlegge undersøkelser
  • Eksperimentere systematisk
  • Tolke og vurdere
  • Kommunisere resultater

Hvis du bruker denne listen, kan du spørre dem om i hvilken grad de er enige med disse dimensjonene, hva de ville legge til, hva som er mindre viktig for dem og så videre. Målet er å få dem til å vurdere dimensjonene kritisk og ikke bare godta dem.

Vis nå lærerne de to oppgavene du vil at de skal se på. Forslag på to oppgaver er  vist nedenfor, men velg gjerne noen andre i oppgavebanken.

epidemic sports

teamwork

Be dem om å arbeide i par, ett for hver oppgave, med å analysere oppgaven med tanke på hvilken elevaktivitet det er sannsynlig at den ville frembringe og å foreslå hvor denne aktiviteten kan passe innenfor dimensjonene av utforskende læring. Be dem også om å tenke på i hvilken grad oppgaven passer inn i arbeidslivet. Deretter skal de dele med hverandre, først ved å skissere oppgaven (hva studenten bør gjøre), og deretter ved å forklare hva de har kommet frem til om utforskende aktiviteter.

teamwork

Hvert par bør velge en av de to oppgavene, og de skal presentere for gruppen a) sine funn, b) hva de, som lærere ville og ikke ville gjøre for å oppmuntre til utforskningsaktivitet i sine egne klasserom og c) hvordan kan de endre oppgaven slik at den er bedre tilpasset til arbeidslivet?

(Merk at alle parene skal se på de samme oppgavene. Hvis du foretrekker det, kan du dele ut noen andre oppgaver også, men vær klar over at tiden gruppen trenger for dele resultatene da sannsynligvis vil bli mye lengre ettersom alle lærere først må gjøre seg kjent med de oppgavene som presenteres før de kan engasjere seg i funnene og de anbefalte undervisningstilnærmingene.)

Be lærerne om å tenke ut et undersøkende spørsmål knyttet til bruk av oppgaver for å fremme utforskning. De bør velge en oppgave etter ønske, men det bør være en som de anser som en god oppgave i forhold til å fremme utforskningstilnærminger.

Fortell dem at du vil at de skal bruke oppgaven i undervisningen, og gjøre noen observasjoner som vil gjøre det mulig for dem å besvare det undersøkende spørsmålet. De bør være forberedt på å rapportere om sine erfaringer i neste økt av profesjonsutviklingen. Når de rapportere tilbake, bør du oppfordre dem til å reflektere over leksjonen, svarene til elevene og hva de selv har lært.