IBL i naturfag

Denne delen av verktøykassen ser på hvordan prosessene i utforskningbasert læring kan integreres i naturfagundervisningen. Det har vært argumentert for utforskningsbasert læring i naturfag på grunnlag av at:

  • IBL er en mer effektiv pedagogisk tilnærming til undervisning av naturfag
  • IBL er viktig for å undervise om aspekter av naturfagenes vesen og hvordan forskere arbeider
  • IBL støtter undervisning av prosesser og ferdigheter, med ytterligere potensial for å støtte overførbarhet av ferdigheter gjennom å plassere utforskning innen autentiske sammenhenger

Argumentene er ofte knyttet til behovet for å produsere fremtidige forskere, de som vil gå videre og bruke enkelte aspekter ved natufag i sin yrkesutøvelse, de som trenger den slags overførbare ferdigheter som kan læres godt innenfor naturfagsdisiplinene og behovet for å utvikle en befolkning som har den forståelsen av naturfag som er nødvendig for å innta ansvarlige posisjoner som borgere.

UeQ6R5ETqdBLWH-iLl8wkAE-cTPxkbonXQvgyi2cEQU

Hvordan man legger vekt på bestemte aspekter ved disse argumentene varierer mellom land og skoler. Mange skoler har likevel fortsatt den innstillingen at undervisning av naturfag holdes adskilt fra undervisning av prosesser, ferdigheter og vitenskapens vesen. Innhold blir undervist som en samling av fakta og ideer som skal læres og forstås, mens manipulerende ferdigheter og prosesskunnskap blir undervist separat gjennom praktiske aktiviteter. Noen skoler har praktiske aktiviteter med sterke innslag av undersøkelse i seg, men mange har ikke det, og det er mer vanlig at det fokuseres enten på en illustrasjon av naturfaginnhold eller å lære en spesifikk praktisk ferdighet.

Integreringen av innhold og prosess i IBL medfører mange pedagogiske utfordringer. Prosessene inkluderer det å observere og visualisere, klassifisere og skape definisjoner, anskueliggjøre, finne forbindelser og relasjoner, estimere, måle og kvantifisere, evaluere, eksperimentere og styre variabler. Som noen har påpekt, er dette videreutvikling av naturlige menneskelige evner som vi er født med (Millar, 1994). Til en viss grad bruker vi dem ubevisst hele tiden. Når disse kreftene blir utnyttet og utviklet av lærere for å hjelpe elevene til å forstå konseptene innen matematikk og naturfag blir elevene mye mer engasjert og involvert i læringen.