Verktøy II-1: Planlegge for IBL: Fokus på spørsmålsstilling

download_powerpoint

Denne diskusjonsaktiviteten vil sette fokus på spørsmålsstilling i naturfagklasserom. Til å begynne med arbeider lærerne i små grupper for å dele sine tanker, og deretter vil hele gruppen komme sammen for en diskusjon. Merk at også Verktøy ID-1 og Verktøy ID-3 tar opp spørsmålsstilling i IBL-klasserom.

teamwork

Be lærerne om å arbeide i små grupper og dele sine tanker om å stille bedre spørsmål i klasserommet ved starten av en aktivitet.

Bruk disse spørsmålene til å stimulere.
1. Hvordan kan vi øke ventetiden for å få flere elever til å tenke og svare?
2. Hva slags spørsmål er best å stille til elevene når de starter en aktivitet eller et tema i naturfag?
3. Hvordan vil du sørge for at alle elever er involvert i tenkningen?
4. Hvordan svarer du elevene i løpet av denne spesielle “tenketiden”? Bruker du ros, er du nøytral i din respons?
5. Hva er fordelene og ulempene ved å planlegge for å generere tenkning i en naturfagklasse?

Be gruppene om å skrive ned sine svar på utdelingsarket.

teamwork

Sett så gruppen sammen og la gruppene dele sine svar.

Hva er de viktigste punktene? Tenk på utfordringene og fordelene ved å bruke spørsmålsstilling på denne måten.

Tidligere har lærere sagt: Det føles kunstig, ting tar lang tid, det er vanskelig å la være å snakke, du kan se at barna tenker, flere elever er involvert, jeg gir ikke lenger ros for et ‘godt’ (riktig) svar, slik at alle barna fortsetter å fundere, jeg kan be et hvilket som helst barn om å forklare hvilke tanker deres gruppe har gjort seg.

 

nextsteps

Lærerne bør bli oppmuntret til å tenke på en leksjon de vil undervise og hvordan de kan justere sin planlagte bruk av spørsmål for å fremme IBL. Etter leksjonen bør de reflektere over elevenes svar og være klar til å rapportere tilbake om sine observasjoner eller innvirkning på læringen.