Verktøy II-2: Planlegge for IBL: Elever skaper sine egne spørsmål

download_powerpoint

Egenskapene til et IBL-klasserom som identifiseres i Verktøy IA-1 understreker betydningen av elevstyrt utforskning. I mange skoler er det ennå sjelden man kan se eksempler på leksjoner der elevene selv bestemmer hva de ønsker å undersøke, og lærerne synes det er vanskelig å identifisere måter å få dette til å skje. Denne aktiviteten gir en modell for hvordan leksjoner kan struktureres på en måte som starter med at elevene identifiserer områder for utforskning. Ved starten av den første diskusjonen vil du kanskje referere til Verktøy II-1 som har fokus på lærerens spørsmålsstilling. Her kan man plassere dette verktøyet slik at det skifter fokus til at en av elevene initierer spørsmålene.

Hold en innledende diskusjon med lærerne om tilnærminger til å stille spørsmål for utforskning. Hvilke tilnærminger har de valgt? Start en diskusjon om hvorvidt de noen gang har tillatt elever å komme frem med sine egne spørsmål for utforskning. Nevn det faktum at det ikke er vanlig å finne eksempler på at elevene selv identifiserer sine egne spørsmål for undersøkelse og gjennomfører slike undersøkelser. Imidlertid passer slik tilnærming godt med egenskapene til IBL som identifisert i andre verktøy [f.eks. verktøy IA-1]

individualVis lærerne disse fem bildene av bestemte gjenstander/situasjoner: Det kan tenkes at du vil bruke dine egne bilder som passer bedre med din kontekst eller interesseområder.

Be dem om hver for seg å generere så mange utforskningsspørsmål som de kan komme på ut fra hvert bilde. Hva kan de undersøke?

5 pics

Sett dem sammen igjen og list opp de spørsmålene de har identifisert i tilknytning til hvert bilde. Bli enige om ett eller flere spørsmål som de tror elevene deres kunne ha identifisert. La gruppen diskutere hvordan de kan støtte elevene i å følge opp den utvalgte utforskningen. Hvilke muligheter og utfordringer følger av denne arbeidsmåten? Hvilke hensikter og målsettinger kan oppfylles med denne tilnærmingen?

teamwork

Be dem om å arbeide i par med å diskutere og liste opp andre måter man kan støtte elevene i å generere sine egne utforskningsspørsmål.

 

Gå gjennom tilnærmingene til å generere spørsmål og diskuter hvilke muligheter og utfordringer som oppstår.

Som avslutning, be lærerne om å velge én av tilnærmingene og prøve den ut i en av sine leksjoner. Forsikre dem om at det er akseptabelt å manipulere spørsmålene som de lar elevene følge opp i lys av de kravene vi oppfatter at læreplanen stiller til innhold i naturfag, og den tiden som er tilgjengelig. Be dem om å være klar til å rapportere tilbake på et senere møte.