Hvordan forholder IBL seg til læreplanen i naturfag?

Mange lærere aner en spenning mellom å bruke utforskningstilnærming i klasserommet og å dekke pensum. Likevel argumenterer vi for at IBL er viktig, fordi det legger vekt på prosessene ved vitenskapelig tenkning som de fleste land ønsker å styrke.

Det finnes tre verktøy her:

Verktøy IJ-1: IBLs potensiale for å fylle læreplanens krav

Verktøy IJ-2: IBL, utforskningsferdigheter og naturfagenes vesen

Verktøy IJ-3: IBLs potensiale for å fremme nøkkelkompetanse