Verktøy IH-2: Undersøke IBL-oppgaver i naturfag

download_powerpoint

Dette verktøyet gir lærerne anledning til å oppleve IBL-oppgaver som elever, og få en forståelse av det pedagogiske potensialet i disse tilnærmingene. Lærerne reflektere over slike ting som elevene skal gjøre når de deltar i utforskningsaktiviteter, og de identifiserer viktige elementer som er knyttet til effektive IBL-aktiviteter.

teamwork

Be lærerne om å arbeide i par med å undersøke noen IBL-oppgaver fra mascils filbank:

De bør identifisere hva slags ting elevene skulle gjøre dersom de var engasjert i disse oppgavene. De burde klare å komme i gang, men hvis de ikke gjør det kan du referere til mascils “Dimensjoner i utforskningslæring”. De er:

  • undersøke situasjoner
  • planlegge undersøkelser
  • eksperimentere systematisk
  • tolke og vurdere
  • kommunisere resultater

Hvis du bruker denne listen, kan du spørre dem om i hvilken grad de er enige med disse dimensjonene, hva de ville legge til, hva som er mindre viktig for dem og så videre. Målet er å få dem til å vurdere dimensjonene kritisk og ikke bare godta dem.

teamwork

Sett gruppen sammen igjen og be dem om å diskutere hva slags utfordringer elevene ville stå overfor under arbeidet med aktivitetene, og hva de ville gjøre for å støtte dem som lærere. Diskuter hva slags klasseromsatmosfære som er nødvendig for at elevene skal delta fullt ut i diskusjoner og evaluering av alternative strategier, ideer og forklaringer.

Be lærerne om å velge en IBL-oppgave fra mascil eller en annen kilde de ønsker å prøve ut. De skal gjennomføre den i sine klasserom og rapportere om sine erfaringer i neste møte. Når de rapporterer tilbake, be dem om å reflektere over leksjonen og svarene fra elevene. Spør lærerne hva de selv har lært eller hva de ville gjøre annerledes neste gang.