Verktøy IH-1: Undersøke lærernes ideer

Mange naturfagslærere har en tendens til å tenke på IBL-oppgaver som enhver aktivitet som innebærer praktisk aktivitet eller engasjerer elevene i å gjennomføre eksperimenter, uansett om de gjør det ved å følge en oppskrift uten egen tenkning.

download_powerpoint Dette verktøyet undersøker lærernes oppfatninger av utforskningsbasert læring.
Den bygger på deres tidligere ideer, for så å utvikle seg i retning av en felles forståelse av IBL og tilhørende prosesser som har verdi for læring.

Be lærerne på forhånd om å ta med seg:

 • et eksempel på en laboratorium-aktivitet i naturfag
 • et eksempel på et klasseromsaktivitet som de anser for å være et godt eksempel på en IBL-oppgave for naturfag

teamwork

Be lærerne om å arbeide i par for å se på eksemplene de har tatt med seg, og diskutere hva de vet om IBL eller hva de tror det ser ut som.

 

class

Sett gruppen sammen og start en gruppediskusjon om det begrensede potensialet i de aktivitetene som:

 • fokuserer på foreskrevne prosedyrer
 • ikke gir plass for elevene til å tenke eller ta avgjørelser
 • ikke fremmer diskusjon, resonnement eller utvikling av kunnskapsbaserte forklaringer

 

Be lærerne om å dele sitt eksempel på god IBL-praksis med resten av gruppen, og å forklare hvorfor de tror aktiviteten som presenteres kan anses som en effektiv IBL-aktivitet. Diskuter i hvilken grad eksemplene på IBL-aktiviteter gir studentene muligheter til å:

 • undersøke situasjoner
 • stille spørsmål
 • planlegge undersøkelser
 • ta avgjørelser
 • eksperimentere systematisk
 • tolke og vurdere
 • resonnere og forklare
 • kommunisere resultater

teamwork

Be lærerne om å velge en av aktivitetene som presenteres i den første delen av aktiviteten og arbeide parvis med den for å gjøre den mer IBL-orientert.

 
nextstepsLærerne kan nå velge å bruke den oppgaven de har arbeidet med i en klasse. De skal observere effektene på elevenes læring og reflektere over endringer som ytterligere kan utvikle IBL-potensialet i aktiviteten.