Det utforskende klasserommet

Ifølge Barrow (2006)

“Blant aspektene ved utforskningsbasert undervisning er en strategi for å vurdere studentenes forkunnskaper og måter å utnytte denne informasjonen i undervisningen; effektive spørrestrategier, inkludert åpne spørsmål; langsiktige undersøkelser heller enn korte verifiserende undersøkelser i løpet av én skoletime og så videre.” (s. 271).

Fire spørsmål har som mål å gi lærere anledning til å tenke på utforskningsbasert læring på et mer abstrakt nivå.

Disse er: