Fungerer IBL?

mascil bygger på en tro på at utforskende læring er gunstig, men mange lærere og andre fagfolk innen pedagogikk stiller spørsmål ved om utforskningstilnærming faktisk fungerer, og om det fungerer like godt som mer tradisjonelle tilnærminger.

Denne delen av verktøykassen gir to verktøy som du kan bruke sammen med gruppen din for å undersøke mer om hva som er kjent om utforskende læring, og aller viktigst: Hvordan lærere kan overbevise seg selv om at utforskningstilnærminger fungerer godt.

Verktøy IB-1: Undersøke fordelene med IBL

Verktøy IB-2: Undersøke bevis