Verktøy IB-2: Undersøke bevis

download_powerpointDette er en diskusjonsaktivitet som trekker på forskningsresultater for å tenke gjennom hvilke påstander lærere kan sette frem om effektiviteten ved en utforskningsbasert tilnærming. Den er egnet for lærere i matematikk og naturfag.

teamwork

Begynn med å diskutere med lærerne hvordan de kan vite om disse metodene fungerer. De kan for eksempel foreslå ting som større engasjement fra elevene eller at elevene lærer bedre.
Gi dem artikkelen fra Smith et al, og vis dem følgende utdrag som er hentet fra artikkelen Inquiry-Oriented Instruction in Science: Hvem underviser på den måten? (Smith et al, 2007) og be dem om å diskutere Andersons nølende konklusjon som ble beskrevet av Smith et al.

Selv om noen undersøkelser tyder på at elever som blir utsatt for utforskningsorientert instruksjon får en dypere forståelse av realfag …. og viser høyere ferdigheter, er mye av bevismaterialet basert på kvalitative eller korrelerende studier i liten skala. I oppsummeringen av resultatene … konkluderte Anderson (2002) med at utforskningsorientert undervisning “kan fungere” (s. 4).

Lærerne bør nå i fellesskap begynne å formulere et fordypningsspørsmål som er knyttet til hvor effektive utforskningstilnærminger er og hvorfor. Gruppen kan for eksempel ønske å se nærmere på forskjellene i elevenes respons, både i form av engasjement og prestasjoner, ved bruk av utforskende oppgaver i forhold til mer tradisjonelle oppgaver. På den annen side kan de heller ønske å se på noe mer spesifikt, for eksempel språket elevene bruker når de er engasjert med en utforskningsoppgave.

Be dem spesielt om å tenke på sine egne klasserom, og om hva slags bevis de kan være i stand til å gi for å støtte påstander om at utforskningstilnærming er effektiv. Oppmuntre dem til å være kritisk til “bevis” som bedre engasjement fra elevene, som ikke nødvendigvis innebærer bedre læring.

Be dem om å undersøke spørsmålet sitt i klasserommet, og være forberedt på å rapportere tilbake til gruppen i et senere møte. Når de rapporterer tilbake, oppmuntre dem til å reflektere over hva de har lært om effektiviteten (eller mangel på sådan) av utforskningstilnærminger.