Hvordan støtter vi IBL?

Det å bruke utforskende tilnærminger i klasserommet innebærer en betydelig endring i praksis for mange lærere.

Denne delen av verktøykassen gir noen verktøy for å støtte lærerne i å implementere IBL-tilnærminger. Noen av verktøyene er hentet fra Primas-prosjektet, der det ble utviklet detaljerte og omfattende faglige utviklingsressurser. Du kan finne dem her.

Verktøyene i mascil er:

Verktøy ID-1: Diskusjon om spørsmålsstilling i klasserommet

Verktøy ID-2: Rollespill for spørsmålsstilling i klasserommet

Verktøy ID-3: Planlegge effektiv spørsmålsstilling

Verktøy ID-4: Elever som samarbeider