Verktøy ID-1: Diskusjon om spørsmålsstilling i klasserommet

download_powerpoint

I denne aktiviteten skal lærerne vurdere hva slags spørsmål lærerne stiller, først som en hel gruppe og deretter i par.

 

teamwork

Hold en gruppediskusjon om de spørsmålene lærerne stiller, hvilke ulike funksjoner disse spørsmålene har, hvilke spørsmålstyper som brukes oftest og hvilke feil som blir gjort.

Still disse spørsmålene:

 • Hvilke forskjellige typer spørsmål stiller lærere?
 • Hvilke forskjellige funksjoner tjener disse spørsmålene?
 • Hvilke typer spørsmål bruker du oftest?
 • Hvilke vanlige feil hender det at du gjør når du stiller spørsmål?
 • Hva er effekten av disse?

 

teamwork

Bruk “tenke-par-dele”-strategien, slik at gruppen får en opplevelse av utforskende praksis. Gruppene noterer sine felles svar på utdelingsarket “Tenke på spørsmålene lærere stiller”.

teamwork

Sett gruppen sammen igjen, og be dem om å dele tankene sine i fellesskap. Mulige grunner til å stille spørsmål kan omfatte disse åtte:

 • for å skape interesse, engasjere og utfordre
 • for å vurdere tidligere kunnskap og forståelse
 • for å stimulere hukommelsen, for å skape ny forståelse og mening
 • for å fokusere tankene på de viktigste sammenhengene og temaene
 • for å hjelpe elevene til å utvide sin tenkning fra faktisk til analytisk
 • for å fremme resonnement, problemløsning, evaluering og utforming av hypoteser
 • for å fremme studentenes tenkning om måten de har lært på
 • for å hjelpe elevene til å se sammenhenger

Her er en liste over noen av de vanligste feilene som ofte blir nevnt:

 • Stiller for mange trivielle eller irrelevante spørsmål
 • Stiller et spørsmål og besvarer det selv.
 • Forenkler spørsmålet dersom elevene ikke svarer umiddelbart
 • Stiller spørsmål bare til de dyktigste og mest sympatiske elevene
 • Stiller flere spørsmål på én gang.
 • Spør bare lukkede spørsmål som bare gir mulighet for riktig eller feil svar
 • Stiller “Gjett-hva-jeg-tenker-på”-spørsmål, der du vet hvilket svar du ønsker å høre, og du ignorerer eller avviser andre svar.
 • Kommenterer alle svar fra elevene med “Bra”, “Nesten” eller “Ikke helt”. “Bra” kan ta motet fra andre som kunne tenke seg å foreslå andre alternativer.
 • Gir ikke elevene tid til å tenke eller diskutere før de må svare.
 • Ignorerer feilaktige svar og fortsetter.

 

 

Verktøyet ID-2 gir gruppen anledning til å utvikle spørsmål som kan fremme utforskning.