Verktøy ID-2: Rollespill for spørsmålsstilling i klasserommet

download_powerpoint

Denne aktiviteten begynner ved å se en kort video om spørsmålsstilling, etterfulgt av et rollespill der lærere eksperimenterer med forskjellige spørsmål. Denne aktiviteten kan brukes umiddelbart etter Verktøy ID-1.

Vis videoen om strategier for spørsmålsstilling. Be lærerne om å tenke på hvordan videoen er relatert til deres egen praksis og deres egne fagspesialiseringer dersom det er hensiktsmessig.

Sett opp et rollespill:
Bli enig med hele gruppen om klasseromskonteksten (elevenes alder, fag, mål for leksjonen og så videre).

teamwork

Be lærerne om å arbeide i små grupper for å tenke ut en effektiv spørsmålsstilling som kan brukes i denne sammenhengen. I hver av de små gruppene bør en deltaker fungere som lærer og de andre lærerne som elever. Prøv ut de spørsmålene som den lille gruppen har tenkt ut.

Drøft så i fellesskap hvorfor og hvordan spørsmålene var (eller ikke var) effektive, muligens ved hjelp av ett eller flere av følgende spørsmål:

  • Velg et spørsmål. Hvilke muligheter ga dette elevene? Hva ga det læreren? På hvilke måter var det et effektivt spørsmål?
  • Hvilke forskjellige spørsmålstyper ble brukt?
  • Fikk spørsmål x den type respons som var forventet?

Sett gruppen sammen igjen, og be de små gruppene om å dele takene sine.