Verktøy ID-3: Planlegge effektiv spørsmålsstilling

download_powerpoint

Til å begynne med vil gruppen vurdere spørsmål som fremmer utforskende læring og notere sine svar på et utdelingsark. Et utdelingsark som oppsummerer forskning knyttet til spørsmålsstilling blir distribuert og deretter planlegger deltakerne en leksjon som vil fremme tenkning og resonnering, støttet av et utdelingsark.

 

Begynn med en kort diskusjon om spørsmålsstilling i klasserommet, spesielt hvis du ikke har gjennomgått verktøyene ID-1 og ID-2.

 

Be så lærerne om å arbeide i par med å diskutere disse spørsmålene:

 • Hvilke typer spørsmål fremmer utforskningsbasert læring?
 • Gi noen eksempler som du har brukt nylig.

De bør notere svarene på utdelingsarket Hva slags spørsmål fremmer utforskningsbasert læring?

 

Sett hele gruppen sammen. Kommenter noe av det som ble nevnt i økten med små grupper. Distribuer kopier av utdelingsarket “Fem prinsipper for effektiv spørsmålsstilling”.

Dette oppsummerer noen forskningsresultater som er knyttet til spørsmålsstilling. Det viser at effektiv spørsmålsstilling preges av fem kjennetegn:

 • Læreren planlegger spørsmål som oppmuntrer til tenkning og resonnement
 • Alle er inkludert
 • Elevene får tid til å tenke
 • Læreren unngår å gi en bedømmelse av elevenes svar
 • Elevenes svar blir fulgt opp på en måte som oppmuntrer til dypere tenkning

 

teamwork

Be lærerne om å diskutere forskningsresultatene i små grupper, hvor de kanskje fokuserer på disse spørsmålene:

 • Hvilke av disse prinsippene benytter du vanligvis i din egen undervisning?
 • Hvilke prinsipper synes du det er mest vanskelig å overholde? Hva skyldes det?

Be lærerne om å velge en leksjon innen sitt fagfelt fra filbanken i mascil, og planlegge en leksjon som vil fremme tenkning og resonnering. Dette kan gjøres i løpet av denne økten, eller det kan gjøres hjemme.
Følgende spørsmål vil hjelpe dem med planleggingen.

 • Hvordan vil du organisere klasserommet og ressursene?
 • Hvordan vil du introdusere spørsmålsøkten?
 • Hvilke grunnregler vil du etablere?
 • Hva vil ditt første spørsmål være?
 • Hvordan vil du gi elevene tid til å tenke før de svarer?
 • Vil du ha behov for å gripe inn på et tidspunkt for å refokusere eller diskutere de ulike strategiene de bruker?
 • Hvilke spørsmål vil du bruke i plenumsdiskusjoner under eller mot slutten av leksjonen?

Utdelingsarket “Planlegge for effektiv spørsmålsstilling” vil gi lærerne støtte til planleggingen.