Verktøy ID-4: Elever som samarbeider

download_powerpointEn diskusjon om konstruktiv samtale mellom elevene i klasserommet blir etterfulgt av en oversikt over lærerens rolle i klasserommet når elevene jobber i små grupper. Gruppen vil så se en video av en klasseromsleksjon og analysere hva som foregår.

class

Gi lærerne en kort introduksjon av emnet, hvor du understreker at samarbeid er vanlig i arbeidslivet. Be dem om å dele med gruppen noen av sine erfaringer med hva som skjer i klasserommet når elevene samarbeider i små grupper. De kan trekke frem en rekke faktorer, både positive og negative. Vi har funnet at lærerne snakker om:

 • Fordeler med at elever diskuterer med hverandre (for eksempel ved å lære av hverandre, positiv effekt på selvfølelse)
 • Hindringer for diskusjoner i klasserommet (f.eks. mangel på tid, følelsen av at de ikke har kontroll)
 • Behovet for grunnregler (f.eks. at alle skal få anledning til å snakke, bygge på hva andre sier)
 • Elevene trenger å dele mål og forstå individuelt ansvar
 • Lærerens rolle (f.eks. lytte før gripe inn, la elevene gjøre tenkningen)

teamworkdownload_handout

Be så lærerne om å arbeide i par med en av oppgavene på utdelingsarket. Det er mye som skal gjøres i dette verktøyet, så vi foreslår at du ikke gir dem mer enn ca. 10 minutter, det viktigste er at de kommer i gang.

Foreslå at de sammen velger hvilken oppgave de skal arbeide med, og at de så bruker noen minutter på å tenke på den på egenhånd. Deretter bør de sammenligne ideene sine og prøve å bearbeide svarene sine sammen.

class

Sett gruppen sammen og be dem om å reflektere over erfaringene fra det de har nettopp gjort. De vil trolig ha mye å si. Hvis de ikke har det, kan du få dem i gang med spørsmål som disse:

 • Syntes du det var nyttig å ha anledning til å tenke på spørsmålet selv før det ble diskutert i gruppen din?
 • Hvor mye tenkte dere virkelig sammen, eller hadde dere en tendens til å følge uavhengige tankelinjer?
 • Var det noen som “tok over”? Var noen en “passasjer”?
 • Lyttet du til, delte ideer med og vurderte alternative synspunkter fra alle i gruppen?
 • Bygget dere på hverandres ideer for å etablere sammenhengende kjeder av resonnement?
 • Følte du deg i stand til å dele dine ideer uten frykt for forlegenhet hvis du skulle ta feil? Var det noen som følte seg ukomfortabel eller truet? Hvis det var det, hvorfor?
 • Holdt diskusjonen seg til oppgaven, eller gled den ut?
 • Hva innebærer denne aktiviteten for klasserommet ditt?

download_handout

Gi dem utdelingsarket som har tre deler

 1. Kjennetegn på nyttig og unyttig samtale (en oppsummering hentet fra forskning)
 2. Lærerens rolle under diskusjoner i små grupper (en oppsummering hentet fra forskning)
 3. Observere og analysere en diskusjonsleksjon (spørsmål for bearbeidelse i par).

Be dem om raskt å lese gjennom punktene 1 og 2, siden de vil ønske å bruke disse i sine observasjoner og analyser av leksjonen (del 3). Fortell dem at du kommer til å vise dem en video, og be dem også om å forberede seg ved å lese gjennom del 3.

Vis videoen og be lærerne om å arbeide parvis med å fylle ut spørsmålene på utdelingsarket.

 

Avslutt med å be lærerne om å planlegge en leksjon hvor elevene samarbeider, undervise den og reflektere over utfallet. De bør være forberedt på å dele sine refleksjoner med gruppen på neste møte. De kan finne mer informasjon om forskningen på utdelingsarket (eller her.)