Hva er utfordringene ved å bruke IBL?

Mange lærere sier at de gjerne ville bruke IBL-tilnærminger, men at det er flere grunner til at det blir for vanskelig. For eksempel sier de at:

  • IBL tar for lang tid
  • IBL omhandler ikke det innholdet i matematikk og naturfag som elevene skal gjennomgå
  • Andre lærere i skolen er ikke enige om å bruke IBL-tilnærminger
  • Elevene har en motstand mot IBL.

Verktøy IC-1: Identifisere og klassifisere barrierer og dilemmaer identifiserer noe av det som kan hindre bruken av IBL, og lar lærerne vurdere i hvilken grad det som oppfattes som barrierer faktisk er forhindringer.