Verktøy IA-1: Karakterisere et IBL-klasserom

download_powerpointDette verktøyet begynner med en diskusjonsaktivitet om hvordan elever og lærere oppfører seg i et klasserom med utforskende læring. Lærerne arbeider deretter parvis for å tenke på hva de vil forvente, og notere svarene sine på et utdelingsark.

Felles diskusjon om hva slags adferd man kan forvente fra lærere og elever i et IBL-klasserom.

 

teamworkBe lærerne om å arbeide i par, og gi hvert par et utdelingsark som de skal bruke for å skrive ned sine svar på de to spørsmålene:

  • Hva gjør elevene i klasserom med utforskning?
  • Hva gjør lærerne i klasserom med utforskning?

Sett gruppen sammen igjen, og be dem om å dele svarene i fellesskap. De kan ha en rekke forslag, men det er generell enighet om at i klasserom som bruker IBL-tilnærminger, vil man se følgende. Vis dem denne listen.

  • Utforskning ledet av elever
  • Håndtere ustrukturerte problemer
  • Begrepslæring gjennom IBL
  • Spørsmålsstilling som fremmer resonnement
  • Elever som samarbeider
  • Bygge på hva elevene allerede vet
  • Vurdere seg selv og sine medelever

Et godt oppfølgingsverktøy kan være Verktøy IA-2: Observere en IBL-leksjon.

Oppfordre lærerne til å se noen av videoene om utforskningsleksjoner som ligger på PRIMAS-nettsiden.