Verktøy IA-2: Observere en IBL-leksjon

download_powerpointDette verktøyet lar gruppen vurdere egenskapene til klasserom der elevene er engasjert i utforskningsbasert læring. Lærerne blir bedt om å se en video som eksemplifiserer en IBL-leksjon hvor elevene jobber med problemet “Bygge med plastflasker i Honduras”. Deretter blir de bedt om å lete etter forskjellige adferdsformer hos lærer og elever.
Begynn med å fortelle lærerne at de kommer til å se en video av en IBL-leksjon. Be dem om å se etter de viktigste egenskapene, og spesielt å observere hva læreren gjør og hva elevene gjør.

teamwork

download_handout

Sett så lærerne til å arbeide i par med å reflektere over hovedtrekkene i leksjonen. Be dem om å svare på følgende spørsmål på utdelingsarket.

  • Hva gjorde elevene i dette klasserommet?
  • Hva gjorde læreren i dette klasserommet? (Her skriver læreren spørsmål som elevene har foreslått)

Screen Shot 2014-05-06 at 12.59.05

 

class

Sett gruppen sammen igjen for å dele svarene, og be også lærergruppen diskutere i fellesskap hvordan dette klasserommet er forskjellig fra et tradisjonelt klasserom.

Be lærerne om å planlegge undervisning av en utforskende leksjon. Diskuter med dem hvilken problemstilling de ønsker å se nærmere på. De kan for eksempel se etter hva de gjør annerledes og hvordan de opplever det. De skal rapportere tilbake i neste økt.