Arbeidsmetoder

mascil introduserer enkelte nye og særegne arbeidsmåter for lærere, på to forskjellige måter:

  • Som en lærergruppe som samarbeider om å utvikle sin undervisning
  • Med elever i klasserommet

Innenfor Arbeidsmetoder dekker mascil to hovedområder:

  • Arbeide med mascil-ressurser
  • Arbeide som en lærergruppe

Rådene som gis i hver del er utformet for å være til nytte for gruppens koordinator. Der det er hensiktsmessig, finnes det verktøy som kan hjelpe lærergruppen med å svare på et bestemt spørsmål når man undersøker en spesiell sak.

Denne verktøykassen er utformet for å brukes av en koordinator som arbeider med en gruppe som vil møtes ansikt til ansikt. mascil inneholder imidlertid også en versjon av verktøysettet som er tilpasset for fjernbruk. Denne versjonen kan brukes når gruppen ikke så lett kan møtes, og derfor arbeider med e-læringsteknologi i stedet. Det foreslås at du som er gruppekoordinator nå fortsetter med å lese “Arbeide med mascil-ressurser”.