Arbeide som en lærergruppe

mascil utvikler profesjonelle fellesskap for læring som samler lærere på tvers av skoler for å arbeide sammen over tid. De vil fordype seg i anvendelsen av utforskningsbasert læring i klasserommet, med kobling til arbeidslivet. Vi vil kalle slike samfunn lærergrupper i mascil, selv om de også kan omfatte andre, slik som representanter for industrien og andre eksperter som kan hjelpe med å koble gruppen til arbeidslivet.

Hver lærergruppe vil møtes jevnlig for å vurdere de temaene som er viktige for dem i deres undervisning. De vil trekke på ekspertisen fra gruppens koordinator eller kursleder, som vil jobbe med prosjektets verktøykasse for profesjonsutvikling for å informere og stimulere lærere som arbeider gjennom sykluser hvor de utforsker sin klasseromspraksis.