Hvordan kan vi undersøke vår praksis?

Et grunnleggende element i mascils modell for faglig læring er at lærergrupper arbeider i fellesskap for å prøve ut ting i sine klasserom. De deltar i utforskningssykluser med sikte på å se hva som fungerer når de prøver å utvikle utforskningsbasert tilnærming til undervisning og læring, i en prosess som kobler læring til arbeidslivet.

Denne tilnærmingen har vesentlig betydning for hvordan øktene i den profesjonsutviklingen du skal koordinere blir utformet. Du må sørge for at hvert gruppemøte har tid for at lærerne kan vurdere hva de skal fokusere på i sin neste utforskning, samtidig som det må være tid for tilbakemeldinger fra deres tidligere eksperimenter.

En typisk syklus i lærernes utforskning er oppsummert i diagrammet under.

 

teacher inquiry cycle v2

Utforskningssyklus for lærere, tilpasset fra xxxx

Det er viktig at det er generell enighet om verdier og mål ved oppstart av gruppen, og særlig om det som er knyttet til mascil. Ett eksempel: Er gruppen først og fremst opptatt av å koble læring til arbeidslivet, eller ønsker de primært å utvikle praksis for utforskningsbasert læring?

Gruppen må definere sitt utforskningsfokus og bli enige om ett bestemt spørsmål som de vil utforske i løpet av denne utforskningssyklusen. Spørsmålene i verktøykassen kan hjelpe deg med å fokusere gruppen i deres utforskning. For eksempel kan en gruppe ønske å prøve ut en arbeidsform med ulike grader av strukturering av oppgaver mellom møtene.

Det krever at det utvikles en felles handlingsplan: Vil alle lærerne bruker de samme oppgavene? vil de bruke forskjellige oppgaver?

Hvilke “data” vil medlemmene av gruppen samle inn? Med “data” menes det her hovedsakelig kvalitative data som elevarbeider, en redegjørelse for leksjonen, fotografier av leksjonen og lignende.

Når gruppen møtes neste gang, bør alle medlemmene av gruppen være i stand til å beskrive hva som skjedde og hva som fungerte. Refleksjon over disse utfallene er det sentrale i gruppens faglige læring. Det å vurdere konsekvenser for deres undervisningspraksis er kanskje den viktigste delen av syklusen. Det må planlegges tid til dette i hvert gruppemøte.

Flere detaljer om å planlegge et gruppemøte finnes her.

Det finnes et verktøy i dette området av verktøykassen: Verktøy PDE-1: Utforskningssyklusen