Verktøy PDE-1: Utforskningssyklusen

Start en gruppediskusjon om lærernes utforskningssyklus. Diagrammet nedenfor kan bidra til denne diskusjonen (utdelingsark 1). Det er viktig at de generelle prinsippene for lærerutforskning blir forklart eksplisitt, ettersom de er grunnleggende for mascils modell for av utvikling av lærere.

teacher inquiry cycle v2