Hvordan vil vi organisere gruppen vår?

I denne delen av verktøykassen blir du i egenskap av koordinator for lærergruppen bedt om å vurdere de rent praktiske aspektene ved å drive gruppen. Dette kan omfatte hvor og når møtene skal avholdes, hvem som vil påta seg viktige roller og så videre.

Bruk verktøyet PDD-1 Gruppeorganisering for å minne deg på detaljene du bør ta hensyn til når du skal lede gruppen.

Bruk verktøyet “Hvordan vil vi arbeide som en lærergruppe?” til å sikre at du, sammen med gruppen, vet nøyaktig hvordan den utforskende samarbeidsgruppen vil arbeide.