Verktøy PDD-1: Gruppeorganisering

Dette verktøyet reiser en del spørsmål som berører rent praktiske tema. Ettersom du kanskje har organisert profesjonsutvikling ved hjelp av mascil mer som et kurs enn som et selvdrevet fellesskap, kan det hende at du allerede har svaret på noen av disse spørsmålene, slik som når og hvor dere vil møtes. Hvis du allerede har svarene på noen av spørsmålene, kan du endre powerpoint-presentasjonen ved å besvare de spørsmålene som stilles i hvert lysbilde.

Bruk powerpoint-presentasjonen sammen med hele gruppen for å besvare de spørsmålene der svarene allerede er kjent, og diskuter med gruppen der det er nødvendig for å komme frem til et passende svar.
Spørsmålene er gjentatt nedenfor med noen veiledende merknader der det er nødvendig:

Møter

Når skal vi møtes? (Dato og tid?)
Ikke glem å sette av nok tid mellom møtene, slik at lærerne får anledning til å utforske sin klasseromspraksis og elevenes læring. For eksempel bør de ha nok tid til å prøve ut oppgaver, ny undervisningspraksis og så videre. Små detaljer som forfriskninger bør vurderes på dette stadiet.
Hvor skal vi møtes?
En mulig måte å sikre at det hurtig utvikles en god atmosfære for samarbeidet, er at hvert møte holdes på forskjellige skoler.
Hvor mange møter skal vi ha?
Skal det være et fast antall, eller planlegger du for at gruppen skal bli selvdrevet og møtes jevnlig gjennom hele skoleåret?

 

Menneskene

Hvem skal være den generelle koordinatoren for gruppen? 
Det er mer enn sannsynlig at dette allerede er avgjort – at det blir deg. Det er imidlertid mulig at ledelsen av gruppen din vil bli drevet av et behov i eller på tvers av en klynge av skoler, og at noen vil ta kanskje vil ta rollen som koordinator bare for en begrenset tidsperiode.
Hvem vil organisere de praktiske aspektene ved møtene, for eksempel sende påminnelser, organisere forfriskninger, bestille møterom og lignende?
Igjen kan dette allerede være bestemt, men hvis du for eksempel planlegger at møtene skal variere mellom gruppemedlemmenes skoler, kan det tenkes at noen andre vil ta på seg denne rollen.
Hvor mange møter skal vi ha?
Skal det være et fast antall, eller planlegger du for at gruppen skal bli selvdrevet og møtes jevnlig gjennom hele skoleåret?

 

Ønsker vi å invitere andre til å bli med i gruppen?
Kanskje det er lærere eller folk fra arbeidslivet som det ville være gunstig å ha med for arbeidet i gruppen. I et samarbeidende fellesskap må det være enighet om dette blant medlemmene.

 

Utforskning og arbeid mellom møtene Hvordan skal vi gjennomføre våre utforskningssykluser? 
Det kan tenkes at enkelte lærere har anledning til å samarbeide om å utføre utforskningssyklusene mellom møtene. Kanskje det kan skje innenfor deres egne skoler, eller muligens mellom skoler, hvor det kan hende at to lærere eller skoler arbeider sammen.

Hvilke data vil vi samle inn? Hvordan skal registrere det?
Det kan hende at lærerne gjerne vil ta med seg eksempler på elevenes arbeid, bilder eller video av aktiviteter i klasserommet for å ta opp en diskusjon om det seneste utforskningsspørsmålet. I slike tilfeller kan det være nødvendig å innhente samtykke fra elevene og/eller deres foresatte. Dette må gjøres i samsvar med lokale forventninger og krav. Det er viktig å ta opp dette poenget med lærerne i gruppen din.
Under spørsmålet “Hvordan kan vi undersøke vår praksis?” i verktøykassen finnes det eksempler på spørsmål lærere kan tenkes å stille rundt utforskning eller undersøkelse av praksis.

Hvordan vil vi kommunisere mellom møtene?
Det kan hende at medlemmer av gruppen ønsker å kommunisere med hverandre mellom de planlagte møtene. mascil er en glimrende plattform for å legge til rette for slik kommunikasjon. Det finnes mer informasjon om dette på http://teacher-communication.MaSciL-project.eu 

Oppmuntre lærerne til å arbeide på denne måten – her kan de også engasjere seg med kolleger fra hele Europa som også arbeider på prosjektet. En annen måte å gjøre dette på er å involvere seg i bruken av “Månedens oppgave”, som er beskrevet i oppgavebanken og i  det internasjonale forumet.