Hvordan vil vi arbeide som lærergruppe?

Et viktig aspekt ved mascil er at lærergruppene er samarbeidende fellesskap som møtes flere ganger for å søke å utvikle sin undervisning og elevenes læring, slik at utforskning får en mer fremtredende rolle, og på måter som kobler læringen til arbeidslivet i matematikk og naturfag.

Denne arbeidsmåten har vist seg å bli verdsatt av lærere, ettersom det er en særlig effektiv metode for profesjonsutvikling.

Det finnes to verktøy som du kan bruke med gruppen din:
Verktøy PDC-1: Mål og verdier – oppfordrer gruppen til å utforske sine holdninger og mål i forhold til deres faglige læring

Verktøy PDC-2: Samarbeide – legger til rette for en gruppediskusjon om hvordan gruppen vil fungere og nøkkelroller i gruppen

 

Det er nyttig å bruke begge verktøyene på et av de første gruppemøtene.