Verktøy PDC-2: Samarbeide

download_powerpointDette verktøyet lar lærerne vurdere viktige aspekter ved det å bli en vellykket samarbeidende utforskningsgruppe. Den presenterer ti viktige egenskaper ved slike grupper som er identifisert av forskerne, og gir deg noen spørsmål som du kan bruke i gruppen din for å stimulere deres individuelle og kollektive tenkning rundt dette.

I sin bok The Reflective Educator’s Guide to Professional Development identifiserer Dana og Yendel-Hoppey ti elementer som er vesentlige for å etablere en velfungerende lærergruppe som fokuserer på faglig læring der lærerne utforsker sin praksis.

teamwork

Organiser en diskusjon rundt disse viktige elementene, hvor gruppen blir bedt om å vurdere hvordan de kan sikre at disse elementene blir oppfylt for gruppen.

Bruk powerpoint-presentasjon som oppsummerer disse.

Støttearket oppsummerer de ti vesentlige elementene. Snu noen av disse til spørsmål som du tar opp i gruppen. Nedenfor finner du noen forslag til spørsmål sammen med en del andre merknader.

Velfungerende fellesskap for faglig læring:

 • Etablere en visjon som skaper moment for arbeidet Hva håper du å oppnå? For deg selv? For fellesskapet?
 • Bygge tillit blant medlemmene i gruppen Hvordan kan dere som er medlemmer av gruppen komme til å stole på hverandre?
  Vil dere for eksempel føle dere i stand til å dele deres oppfatning om hva som ikke fungerer med hverandre, like mye som hva som fungerer godt?
  Dette er knyttet til temaet om hvordan makt kan påvirke gruppedynamikk (se nedenfor).
 • Vær oppmerksom på hvordan makt kan påvirke gruppedynamikk Føler du deg komfortabel med å samarbeide med kolleger som kan ha høyere eller lavere jobbstatus enn deg selv?
 • Forstå og engasjere seg i samarbeid Føler du deg komfortabel ved å samarbeide med kolleger? Innenfor skolen? På tvers av skoler?
  Det er viktig for mascil-filosofien at det utvikles et samarbeidende fellesskap. Gruppen må i fellesskap bli enige om visjonen som det vises til over, og gruppen bør samarbeide aktivt for å nå visjonen.
 • Oppmuntre, anerkjenne og verdsette mangfold innen gruppen Hvilke ulike erfaringer og kompetanser har vi å tilby innenfor gruppen?
  I enhver gruppe vil det være mangfold: Det kan for eksempel være nyutdannede lærere som arbeider sammen med mye mer erfarne, eller det kan hende at noen fra industrien arbeider med gruppen. Gruppen bør anerkjenne disse forskjellene og verdsette de ulike perspektivene som hver enkelt bringer med seg til arbeidet i gruppen.
 • Fremme utviklingen av kritiske venner Kan hvert medlem av gruppen identifisere og arbeide med en kritisk venn?
  I et utforskende fellesskap er det nyttig at hvert medlem har en kritisk venn som ikke har problemer med å stille de vanskelige spørsmålene. Han eller hun bør for eksempel være i stand til å gå inn på hva som fungerte og hva som ikke fungerte så godt. Noen ganger kan det være behov for å stille et spesielt vanskelig spørsmål. En kritisk venn bør være i stand til å gjøre dette på en måte som kan være vanskelig for et annet medlem av gruppen.
 • Holde gruppen ansvarlig for læringen og å dokumentere den
  Er det noen måte vi som enkeltpersoner og som gruppe kan dokumentere hva vi har lært?
  Kanskje kan det være nyttig å gi en skriftlig beskrivelse av noen klasserom-utforskninger, slik at gruppen kan dele erfaringer med kolleger. Kanskje kan et wikiområde eller lignende være et nyttig hjelpemiddel der gruppen kan dokumentere og dele sin faglige læring.
 • Forstå endring og erkjenne ubehaget det kan medføre for enkelte gruppemedlemmer Læring for profesjonsutvikling kan være utfordrende – det krever en omlegging av praksis og refleksjon over holdninger som ofte stikker dypt. Dette kan bety at enkelte i gruppen vil føle ubehag fra tid til annen, spesielt når ting ikke fungerer enkelt. mascil gir en rekke utfordringer – det må man erkjenne.
 • Ha en bred oppfatning av hva som utgjør data, og være villig til å vurdere data av alle former og typer gjennom hele gruppens arbeide Hvilke data vil vi innhente for å belyse vår utforskning i fellesskap?
  Læreres utforskning av klasseromspraksis er handlingsbasert forskning, og må vurderes som sådan. Den vil være mest effektiv hvis den blir formalisert på en måte med oppmerksomhet på innsamling og analyse av data. Dette blir nærmere gjennomgått under spørsmålet “Hvordan kan vi undersøke vår praksis?”, som du finner her.
 • Arbeide med skoleledere, Har du støtte fra dine skoleledere? Hvis ikke, hvordan kan du oppnå slik støtte?
  mascil er et prosjekt som søker å skape innovasjon i klasseromsbasert undervisningspraksis, og som dermed har behov for støtte fra skoleledere på alle nivåer. Uten denne støtten er det vanskelig å få til endring. Prosessen med faglig læring krever også støtte i seg selv.

Etter diskusjonen som initieres av dette verktøyet kan du ønske å ha en mer generell diskusjon om hva det vil si å være et praksisfellesskap. Dette begrepet be innført av forskerne Jean Lave og Etienne Wenger i erkjennelse av hvordan individer i deres yrkesliv så vel som andre deler av livet fungerer som medlemmer av grupper som har en felles interesse, og som vil lære av hverandre. I mascil blir lærerne invitert til å bli medlemmer av et nytt praksisfellesskap som du utformer og koordinerer, i den hensikt å lære om aspekter av undervisningen gjennom utforskningssykluser.

Diagrammet i støttearket viser en oversikt over viktige aspekter ved å fremdyrke et nytt praksisfellesskap.

Diskuter aspekter fra dette med den gruppen du initierer, utvikler og opprettholder.