Arbeide med mascil-ressurser

mascil bidrar med to hovedtyper av ressurser:

Hvordan man kan arbeide med disse ressursene beskrives som svar på tre nøkkelspørsmål:

Det er viktig at du går gjennom disse spørsmålene før du begynner å arbeide med en lærergruppe.