Hvordan bruker jeg verktøykassen når jeg er koordinator for en lærergruppe som arbeider ansikt til ansikt?

mascil-verktøykassen er utformet for å støtte faglig læring innenfor de varierte arbeidssituasjonene som finnes i forskjellige europeiske land. Den kan for eksempel brukes som basis for et faglig utviklingskurs med en kursleder, eller den kan støtte en gruppe som er selvstyrt. Alternativt kan det brukes av grupper som arbeider på en måte som faller et sted mellom disse ytterpunktene. Uansett modell vil det være én person som tar rollen som koordinator eller kursleder. Denne verktøykassen er beregnet for den personen.

4S1pUTtB9hL9-4krUQ6PUaT0UbmmT7xL9z9k8lZFO1U

Konseptet

Det grunnleggende i mascil-tilnærmingen er en plattform bygget på det forskningen forteller oss er effektivt ved opplæring av lærere som fagpersoner:

  • At et tiltak må opprettholdes over betydelig tid.
  • At en vellykket tilnærming omfatter samarbeidende praksisfellesskap mellom lærere som arbeider med å utforske sin faglige praksis.
  • At slike fellesskap ofte startes raskt og holdes i gangved hjelp av ekstern ekspertise, kanskje i form av en “trener” eller en universitetspedagog.
  • At den mest vellykkede faglige utviklingen legger vekt på utviklingen av faget (matematikk eller NATURFAG) i seg selv, og spesielt på elevenes læring.

(RECME-rapport, 2009)

Uansett hvilken arbeidsform gruppen benytter med mascil, forventes det derfor at lærerne skal møtes for å utforske temaer som passer til deres undervisning, og deretter prøve ut tingene i klasserommet før de møtes igjen for å diskutere resultater og fremgang. Disse utforskningssyklusene underbygger aktiviteten for alle mascil-lærergrupper.

Verktøykassen er organisert i tre hovedområder:

  • Arbeidsmetoder
  • Utforskning og IBL-pedagogikk
  • Arbeidslivet

Innenfor hvert område har vi identifisert de viktigste temaene, og for hvert tema de spørsmålene som lærergruppene kan tenkes å ville utforske (se kartene nedenfor).

Her kan du finne et forslag til løype hvis du vil arbeide med denne kursmodellen.

Ytterligere detaljer om hvordan du kan bruke verktøykassen som en koordinator for lærergrupper som arbeider med en agenda under utvikling, kan finnes her. Hvis du vil arbeide med grupper på denne måten, bør du nå gå videre ved å lese dette.

Verktøyene i dette området er:

Verktøy PDA-1: Løyper gjennom verktøykassen

Verktøy PDA-2: Koordinere en lærergruppe