Verktøy PDA-1: Løyper gjennom verktøykassen

Verktøysettet er spesielt designet for koordinatorer for en  lærergruppe  for å kunne svare på de nye faglige utviklingsbehov i sin gruppe. Dette betyr at grupper kan være selvregisserende i hva de ønsker å utforske – på den annen side, kan verktøysettet også støtte  en pre-planlagt kursserie som kan annonseres i god tid med  forhåndsbestemte økter. Hvis du ønsker å bruke verktøykassen på denne måten kan det likevel være slik at du velger hvilke områder du vil utforske, og i hvilken rekkefølge. Imidlertid kan det være at du ønsker noen forslag til hvordan du kan utvikle et slikt kurs. Her gir vi noen forslag for tre typiske målgrupper for slike etterutdanning.
(i) en gruppe matematikklærere i videregående skole
(ii) en gruppe naturfaglærere i videregående skole
(iii) en gruppe barneskolelærere (med både matematikk og naturfag).

Vi foreslår at hver gruppe starter med å spørre seg “Hvordan skal vi jobbe som lærergruppe?”. På den måten får gruppen innsikt i egne mål og forventninger og kan diskutere praktiske aspekter ved samarbeidet.

1. Foreslått kursopplegg for en gruppe matematikklærere i videregående skole

(Seks økter på minimum 1 time hver)

maths course

2. Foreslått kursopplegg for en gruppe naturfaglærere i videregående skole

(Seks økter på minimum 1 time hver)

science course

3. Foreslått kursopplegg for en gruppe barneskolelærere (med både matematikk og naturfag)

(Seks økter på minimum 1 time hver)

course primary