Verktøy PDA-2: Koordinere en lærergruppe

mascil-verktøykassen for faglig utvikling er spesielt utviklet for å støtte lærergrupper som kan være ganske “selvkjørende” i sin arbeidsform. Det vil si at etterhvert som gruppen møtes, kan agendaen utvikles med basis i gruppemedlemmenes erfaringer og interesser. Det kan for eksempel tenkes at en gruppe i utgangspunktet ønsker å vurdere hvordan man best skal koble læring sammen med arbeidslivet på en eller annen måte, og underveis i dette arbeidet bestemmer de at de ønsker å utforske noen problemer relatert til IBL. En annen gruppe kan på den annen side bestemme at deres hovedfokus i utgangspunktet bør være på IBL, før de senere vurderer å koble læring til arbeidslivet. Som koordinator for en gruppe som opererer på denne måten er det viktig at du sørger for et visst lederskap, men samtidig må du være lydhør for hvordan behovene til den enkelte lærer og gruppen som helhet kan endres underveis.

uvlAknaIR8pe0SZ0iKUMCnBEhEQa3pT53xf2vG1jDJw

Når du begynner å arbeide med en lærergruppe, anbefaler vi at du:

1) Først tar opp spørsmålsstillingene som reises i temaet “Arbeide som en lærergruppe” med gruppen. Bruk de to verktøyene som finnes der for å hjelpe gruppen med å utforske holdninger, verdier og mål for den enkelte lærer og for gruppen som helhet. Verktøyet Mål og verdier vil hjelpe gruppen i starten, ved at de kommer i gang med å diskutere sine forventninger. Bruk dette i et første møte for å få et inntrykk av hvordan det er sannsynlig at gruppen prioriterer. Deretter kan verktøyet Samarbeide brukes til å la gruppen utforske noen av de viktige spørsmålene rundt hvordan man kan arbeide effektivt som et fellesskap hvor man er komfortable med å eksperimentere med sin praksis og å dele både oppturer og nedturer!

2) Tenk på de praktiske gjøremålene ved å organisere gruppen og møtene deres. Kanskje er det få avgjørelser som skal tas i fellesskap av gruppen fordi du allerede har bestemt detaljer for møtene, slik som møtested, datoer og klokkeslett – men selv om det er slik, må disse beslutningene kommuniseres til gruppen. Verktøyet Gruppeorganisering gir deg støtte for disse viktige aspektene ved å koordinere en lærergruppe.

3) Vurder tema som er knyttet til lærerens utforskning i praksis, og som er grunnleggende for mascil-konseptet for faglig utvikling. Verktøyet Utforskningssyklusen vil støtte deg når du arbeider med lærerne for å vurdere dette.

Etter å ha vurdert disse viktige spørsmålene rundt arbeidsmåter, kan du så starte opp med trygg forvissning om at gruppen har en god forståelse av den prosessen som brukes for faglig utvikling.

Nå anbefaler vi at du setter gruppen i gang ved at de aller først ser på problemstillinger relatert til Utforskning og IBL-pedagogikk , før du tenker på detaljene rundt forbindelse til arbeidslivet. Imidlertid vil man snart komme inn på arbeidslivet i noen av de oppgavene som lærerne blir bedt om å gå løs på når man tenker på utforskende læremetoder!

Nå er det på tide å komme i gang – lykke til!