Hvordan kan mascils undervisningsressurser brukes?

mascil inneholder to hovedtyper av ressurser:

1. mascil-verktøykassen – for de som koordinerer grupper for faglig utvikling.

For øyeblikket er du i ressursenes verktøykassedel. Denne delen omfatter alt av det viktigste materiellet som du trenger for å støtte din mascil-lærergruppe som koordinator.

Du kan finne flere råd om bruken av denne verktøykassen her.

 

2. Klasserommateriell – for lærere og koordinatorer

Undervisningsmateriellet er en viktig del av den totale ressurspakken som er tilgjengelig for deg. Imidlertid er det ment å illustrere muligheter heller enn å fungere som en omfattende ressursbank. Det er grunnleggende for mascils faglige læring at lærerne selv har anledning til å utforme sine egne oppgaver for å fremme IBL og forbindelsen til arbeidslivet. Dette gir mulighet for en god tilpasning av ressurser som passer best for den enkelte lærer og hans eller hennes studenter, avhengig av situasjonen.

Her er en kobling til dette materiellet.

Det finnes også en mascil-veiledning som gir råd om å utvikle materiell, og den kan finnes her.

TcA4SmYRZqm9LCkvEb7hH_IRxQtg_GxkP9UUFIjyRm4
Det er viktig at du som gruppekoordinator er godt kjent med de viktigste prinsippene som inngår i veiledningen. Disse er gjentatt nedenfor:

Omforme en strukturert lærebokoppgave

Ofte er det ikke nødvendig å starte med blanke ark når du skal utforme oppgaver som egner seg for mascil. Det vanligste utgangspunktet er en oppgave fra en lærebok, hvor den presenteres i en yrkesfaglig sammenheng. Aktivitetene som presenteres for elevene vil i dette tilfellet være typiske for lærebokoppgaver: Svært strukturert, lukket, oppdeling i delproblemer og med mye veiledning. For problemstillinger av denne typen kan du beholde rammen, men endre på aktivitetene. Dette kan gjøres ved å åpne dem opp, angi et formål eller ved å starte med en autentisk overliggende problemstilling for å støtte utforskningsbasert læring.

Knytte en IBL-oppgave til arbeidslivet

Utgangspunktet for en mascil-oppgave kan være en eksisterende IBL-oppgave innen matematikk eller naturfag som ennå ikke er relatert til arbeidslivet. I slike tilfeller er det ofte mulig å legge til kontekstuell informasjon fra arbeidslivet og å formulere aktiviteter for elevene som er relatert til lignende realistiske situasjoner i arbeidslivet, for å gi elevene en profesjonell rolle og å definere et hensiktsmessig produkt.

Retningslinjer for utforming/omforming

 1. Fra en strukturert oppgave til en oppgave som støtter IBL
 • Se etter det “virkelige problemet” innenfor konteksten. Sett dette i sentrum for omformingen
 • Skap muligheter for at studentene kan bli eier av problemet og en løsningsstrategi
 • Hopp over underspørsmål
 • Bygg et rammeverk for studentenes utforskningsprosess med en leksjonsplan (introduksjon, prosesstøtte og det endelige målet trenger mer oppmerksomhet enn en strukturert oppgave)
 • Lag retningslinjer for den endelige evalueringen

 

 1. Knytte til arbeidslivet
 • Se på sammenhengene i oppgaven, og prøv å relatere dette til arbeidslivet.
 • Tenk deg hvordan dette ville foregå på en arbeidsplass i det virkelige liv
 • Bestem en produktsammenheng med arbeidslivet for et publikum

 

 1. Stimulere til samarbeid og kommunikasjon
 • Spør etter produkter som kan presenteres eller diskuteres
 • Sørg for at oppgaven innbyr til samarbeid (f.eks. deling av ansvar)
 • Organiser tilbakemeldinger fra fagfeller

 

Endelig må du være oppmerksom på hvordan oppgavens rolle skifter under elevenes læringsprosess. I tillegg til innholdsrelaterte mål tar den nye oppgaven sikte på å utvikle prosessferdigheter. I noen tilfeller kan dette gå på bekostning av innretningen mot innholdskunnskap. I andre tilfeller kan det gi muligheter til å utdype innholdskunnskap, eller til å gjøre en bedre vurdering av elevenes evner og anlegg.