Arbeidslivet

mascil sikter mot å fremme utbredt bruk av utforskningsbasert undervisning i matematikk og naturfag på måter som knytter undervisningen til arbeidslivet. Hensikten er å gjøre læringen mer meningsfylt for elevene, og dermed øke elevenes interesse for fremtidig karriere innen vitenskap og teknologibaserte områder. Hvordan vi som lærere kan koble skolebasert aktivitet med arbeidslivet reiser mange viktige problemstillinger og spørsmål. I dette området av mascils verktøykasse vil vi støtte lærergruppenes fordypning i to viktige temaer:

Det første av disse temaene gir gruppene anledning til å vurdere hvordan anvendelse av matematikk og naturfag ser ut fra perspektivet på en arbeidsplass. Mye forskning (se for eksempel Swanson, D., & Williams, J. (2014) og Wake, G. (2014)) legger vekt på at dette er veldig annerledes enn hvordan det ser ut når det blir lært på skolen.

Det andre temaet gir en rekke ideer om hvordan lærere kan koble sin klasseromsundervisning til arbeidslivet.

Bruk verktøyene slik det passer for din gruppe. Det kan være fornuftig å begynne med å se på hvordan matematikk og naturfag brukes på arbeidsplassen, men på den annen side kan lærerne føle at de foretrekker å tenke på sine klasserom.