Knytte klasseromslæring til arbeidslivet

I det daglige arbeidet med elever i klasserommet finnes det en rekke forskjellige metoder vi kan bruke for å gi elevene litt innsikt i hvordan matematikk og naturfag kan brukes i en rekke forskjellige arbeidssituasjoner. Bare for å foreslå to eksempler: Vi kan organisere elevene til å arbeide på måter som gjenspeiler hvilke typer roller og ansvar som forekommer på en arbeidsplass der naturfag og/eller matematikk spiller en viktig rolle, eller vi kan be dem om å engasjere seg med en oppgave som trekker på data og informasjon fra en bestemt arbeidsplass eller yrkesområde.

mascil-verktøykassen inneholder en rekke verktøy for å støtte lærerfellesskap som vil utforske dette problemet, fokusert på en rekke sentrale spørsmål.

Hvordan bringer oppgavene arbeidslivet inn i klasserommet?

Hvordan bør vi bruke spesifikke oppgaver i klasserommet for å koble naturfag til arbeidslivet?

Hvordan bør vi bruke spesifikke oppgaver i klasserommet for å koble matematikk til arbeidslivet?

Hva kan lærerne gjøre for å oppmuntre studenter til å velge realfag?