Hva kan lærere gjøre for å oppmuntre elever til å velge realfag?

Ifølge Eurydice-rapporten (2011): “opprettholde ferdigheter på høyt nivå innen disse [realfag-] feltene er avgjørende for økonomien, og det tas derfor sikte på at en høy andel av de nyutdannede skal være realister fortsatt vil være et viktig mål i alle europeiske land.” (s. 93.) Imidlertid kan det virke som om elevene svært ofte ikke anser skolens naturfag og matematikk som relevant for deres fremtidige arbeidsliv, og de har en tendens til å oppfatte karrierer innen naturfag, matematikk og ingeniørfag på trange og stereotype måter (Archer, Osborne og DeWitt, 2012, Eurydice , 2011a, Vorderman, Porkess, Budd, Dunne og Rahman-hart, 2011).

Forskning har vist at lærere har en viktig rolle i å påvirke unge mennesker til å studere realfagene (se f.eks. Archer et al, 2011).

Lærere har en viktig rolle å spille ved å hjelpe elevene med å ta yrkesvalg basert på realistisk kunnskap. Altfor ofte blir denne rollen likevel neglisjert. Ved hjelp av dette verktøyet kan lærerne øke sin bevissthet og få:

  • Informasjon for å veilede hvordan de kan gi råd til ungdommer
  • Metoder for å gjøre karriere innen realfag mer attraktivt for unge mennesker

Mange lærere i matematikk og naturfag føler seg ikke trygg til å gi råd om yrkesvalg, og ser ikke dette som sin rolle. Imidlertid kan det argumenteres for at de har et visst ansvar i denne sammenhengen, og det finnes mye støtte tilgjengelig på Internett.

De to verktøyene i denne delen er: