Verktøy WF-2: Matematikklærere og yrkesrådgivning

download_powerpoint Dette verktøyet har som mål å øke lærernes bevissthet om den viktige rollen de har i å påvirke elevenes yrkesvalg, og samtidig gi dem noen ideer om hvordan de kan gjøre dette på en god måte.

class Begynn med en samlet gruppediskusjon, fokusert på hva lærere og skoler gjør for å gi elvene råd om yrkesvalg.

 

teamwork download_handoutGi så lærerne utdelingsarket, og be dem om å jobbe i par for å besvare spørsmålene:

  • Hvordan ser du på din rolle som en kilde til informasjon om yrkesvalg for elevene?
  • Hvordan legger du inn informasjon om yrkesvalg i matematikktimene dine?
  • Hva kan du gjøre for å legge inn mer informasjon om yrkesvalg i matematikktimene dine?

class

Sett gruppen sammen igjen og diskuter deres reaksjoner, særlig på det siste spørsmålet. Vis dem følgende nettsteder:

Det finnes også en fin engelsk nettside som du kan vise fram:

Noen mulige tilnærminger som foreslås er:

  • Involver rollemodeller eller eksempelhistorier i leksjoner. Det kan f.eks. være et filmklipp av noen som arbeider innen forskning eller industri.
  • Rollespill som en del av en praktisk øvelse: Legg opp en oppgave hvor elever spiller roller (orienter dem på forhånd), og be dem om å presentere funn eller debattere motstridende synspunkter knyttet til den praktiske øvelsen. Det kan bli enda bedre ved å invitere “ekte mennesker” til å overvære presentasjoner.
  • Bygg inn utvikling av og refleksjon over yrkeskompetanse i praktiske oppgaver, slik at elevene kan vurdere og reflektere over egne grunnleggende ferdigheter eller interesser/verdier og knytte det til karrierer innen realfag. · Finn en lokal bedrift eller organisasjon som har ekspertise innenfor et beslektet realfagområde: Involver dem og illustrer hva de gjør. Arranger gjerne et besøk eller mentorskap – dette kan brukes som grunnlag for å utvikle en ny pedagogisk ressurs.
  • Legg inn individuelle aktiviteter med undersøkelse av karrieremuligheter for elever som en del av oppgaven, enten innen klassen eller som hjemmearbeid: Legg opp oppgaver for informasjonssøk på en rekke jobber eller veier til jobber, eller viktige aspekter ved y rker, slik som lønn, kvalifikasjoner, sentrale roller.
  • Involver dine egne elever og gjør noen undersøkelser blant dem om deres egen forståelse og interesse for realfagbaserte yrker. Følg opp dette ved å samarbeide med kolleger og skolens yrkesrådgiver om å utvikle en felles aktivitet (som kan være basert på forslagene ovenfor). Bruk resultatene som et grunnlag for åpne kvelder og valgfagsamtaler med foreldrene.

Som avslutning kan du be lærerne om å eksperimentere med en eller flere av disse teknikkene, og å forberede seg til å rapportere tilbake til gruppen på neste møte.

 

Her er noen flere rengelkskspråklige ressurser de kanskje kan finne interessante: