Verktøy WE-1: Arkitektur

download_powerpoint

Denne aktiviteten gjennomgår en klasseromsaktivitet hvor sammenhengen er arkitektbransjen. Klasseromsaktiviteten omfatter å se en video, utføre en designoppgave som bruker matematisk modellering, rapportere om designet og til slutt vurdere hvordan det er å arbeide som arkitekt. Dette verktøyet utfordrer lærerne til å tenke på hvordan deres egne elever kan reagere på klasseromsaktiviteten, og å tilpasse den foreslåtte undervisningsplanen for sin egen klasse.

Introduser aktiviteten ved kort å diskutere hvordan matematikk er involvert i arkitektbransjen, for eksempel beregninger, geometri og trigonometri.

Se først på videoen Architecture-NCETM, og tenk på hvilke måter denne videoen kan brukes a) som stimulus for en matematikkutforskning og b) som en måte å bringe arbeidslivet inn i matematikklasserommet.

architecture video screenshot

Diskuter gruppens reaksjoner på videoen, særlig ideer om hvordan og hvor godt denne videoen kan bringe arbeidslivet inn i klasserommet. Følgende spørsmål kan stimulere diskusjonen:

  • Er dette en arbeidsplasskontekst som det er sannsynlig at elevene dine vil kjenne igjen?
  • På hvilke måter kan du oppmuntre dem til å tenke på matematisk spørsmål som fremkommer i sammenhengen?
  • På hvilke måter, og i hvilken grad, gir videoen noe karriereveiledning?

 

teamwork

Gi lærerne utdelingsarket som inneholder:

  • spørsmålene som stilles til elevene, og
  • spørsmål til lærerne om aktiviteten.

 

Be dem om å forestille seg hvordan deres elever ville besvare oppgaven, og å arbeide sammen med en annen med å fylle ut utdelingsarket “Elevenes svar på arkitekturoppgaven”. Dette inkluderer spørsmålene:

  • Hvilken matematisk læring er det sannsynlig at elevene får med seg fra denne oppgaven?
  • Hvilke vanskeligheter kan de ha med a) forståelse av hvilken matematikk det er behov for, og b) bruk av matematikk til å modellere situasjonen?
  • Hva kan elevene lære av videoen?
  • Hvor godt vil denne aktiviteten fungere for elevene i form av å bringe arbeidslivet inn i klasserommet? Hvorfor?

 

teamwork

Drøft disse svarene i gruppen, og hvordan de forventede svarene fra elvene kan påvirke de måtene som lærerne ville planlegge for å gjennomføre oppgaven i klasserommet.

teamwork

Be lærerne om å utvikle en plan for leksjonen, kanskje ved å endre den som er presentert for å ta hensyn til noen av de tingene de har tenkt på. Dette kan gjøres i løpet av denne økten hvis du har tid til det, alternativt kan det gjøres hjemme.

Avslutt med å sette gruppen sammen for å tenke på et utforskningsspørsmål de kan tenke seg å utdype, for eksempel hvor effektiv denne oppgaven er for å bringe arbeidslivet inn i klasserommet. Når lærerne kommer tilbake til klasserommet og bruker oppgaven i undervisningen, bør de fokusere på spørsmålet som skal utforskes. Senere vil de gi tilbakemeldinger om sine funn til gruppen. Utdelingsarket kan være til nytte ved å støtte dem i deres refleksjoner.