Verktøy WE-2: Matematikk i bank, forsikring og risikohåndtering

download_powerpoint

Denne aktiviteten tar opp bruk av matematikk i den virkelige verden. Først vurderer gruppen bruk av matematikk i bank, og deretter fortsetter de med å se på en modelleringsaktivitet knyttet til forsikring som de kan bruke i sine klasserom.

teamwork

Les sammen side 8 og 9 i heftet ENGASJERENDE matte, som gir et innblikk i noen av de måtene som matematikk brukes i bankvesenet. Legg merke til at ordet “modell” dukker opp i alle de tre delene, og spør lærerne om deres erfaringer med å bruke modellering i klasserommet. Disse spørsmålene kan bidra til å få dem i gang:

  • Hva forstår du med begrepet “matematisk modell”?
  • Hvordan blir modellering brukt i arbeidslivet?
  • Hva bør elevene lære om modellering?

Matematikken i eksemplene på utdelingsarket er sannsynligvis for avanserte og kompliserte for lærerne (og elevene deres) til at de kan gå inn i dem med én gang, men aktiviteten “forsikre seg mot død” vil introdusere noen av de sentrale ideene innenfor dette området. Denne aktiviteten er beregnet som en enhet over seks leksjoner, og det avspeiles i lærernotatene.

teamwork Be lærerne om å arbeide i par på denne aktiviteten. Merk at de vil trenge tilgang til regnearkprogram, og at det er angitt en mulig tilnærming i regnearket som kan lastes ned. Regnearket har fem ark for å reflektere de fem stadier av den stadig mer sofistikerte modellen.

Be lærerne om å vurdere hvordan de kan bruke denne modelleringsaktiviteten i undervisningen, og hvilket formål det skal ha. For eksempel bør de tenke på hvordan denne typen aktivitet kan gi elvene realistisk og nyttig innsikt i bruk av matematikk i arbeidslivet.