Hvordan bør vi bruke spesifikke oppgaver i klasserommet for å koble naturfag til arbeidslivet?

mascils oppgavebank gir eksempler på oppgaver som kan brukes til å knytte forbindelser mellom læring i klasserommet og arbeidslivet. mascil har også en engelskspråklig side med mange gode oppgaver, Classroom material.

Verktøyene her er basert på naturfagsoppgaver fra mascils filbank, Stem Centre e-library og Nuffield.

Verktøy WD-1: Sammenligne oppgaver

Verktøy WD-2: Knytte oppgaver til arbeidslivet

Verktøy WD-3: Knytte til hagebruksnæringens verden