Verktøy WD-1: Sammenligne oppgaver

download_powerpoint

Denne aktiviteten gjennomgår tre oppgaver, to fra mascils filbank og én fra National STEM Centre (UK). Lærerne går gjennom oppgavene og vurdere hvordan og hvor godt disse oppgavene vil gi studentene erfaringer som kan anses som virkelige “arbeidslignende” aktiviteter.

Den første oppgaven, På skraphaugen, sikter mot å la elevene gjøre undersøkelser om rust gjennom eksperimenter og teoretiske studier. Omfanget av undersøkelsene og forventningsnivået kan justeres for å passe med elevenes aldersgruppe og evner.

Presentasjonen av oppgaven gir litt bakgrunnsinformasjon og støtte for lærerne, mens vi gir mer detaljert støtte her.

Oppgavebeskrivelsen inneholder teksten: “Problemet med korrosjon finnes på mange områder innenfor arbeidslivet. En forståelse av fenomenet rust legger grunnlaget for videre studier av korrosjon.”

teamwork

Diskuter først med hele gruppen hvor godt oppgaven er knyttet til arbeidslivet, og på hvilke måter elevene kan engasjere seg med dette aspektet av oppgaven. Du kan bruke spørsmål herfra for å lede diskusjonen:

  • Hvordan synes du denne sammenhengen knytter seg til arbeidslivet?
  • På hvilke måter kan du oppmuntre elevene til å forstå viktigheten av denne sammenhengen i det virkelige liv? (Lærerne kan for eksempel foreslå å vise studentene noen bilder eller video av industrielle situasjoner der rust utgjør en fare.)
  • Hvilken rolle inntar eleven under utførelsen av denne oppgaven? (Fortsetter å være en elev.)
  • Er det viktig at elevene er bevisste på hvilken rolle de inntar?
  • Ville du bruke denne oppgaven i klasserommet for å styrke forbindelsene mellom naturfag i skolen og arbeidslivet? Ville du bruke den til å undervise naturfag (uten å legge vekt på forbindelsene til arbeidslivet)?

Vurder så ytterligere to oppgaver: Vannkvalitet: Svømme uten risiko? og Lete etter tegn til liv på Mars.

 

teamwork 

I smågruppediskusjoner vil lærerne nå sammenligne og jevnføre oppgavenes forhold til arbeidslivet. Gi dem utdelingsarket og be dem om å skrive ned sine svar på spørsmålene nedenfor.

  • Hvilken av disse oppgavene er tettest knyttet til arbeidslivet? Hvorfor?
  • Hvilken oppgave vil være mest nyttig for å understreke overfor elevene hvordan skolens naturfag er relatert til arbeidslivet?
  • Hvilken sammenheng vil appellere mest til dine elever, og hvorfor? Hvordan kan du utnytte deres interesser til å engasjere dem mer generelt i naturfag?
  • Hvilken sammenheng er mest autentisk? Spiller det noen rolle?
  • Hvilken aktivitet ville være best for å undervise naturfag? Hvilken ville være best for å engasjere elevene? Hvilken er mest autentisk, og spiller det noen rolle?

nextsteps

Be lærerne om å velge en oppgave (fra hvor som helst, men den bør la elevene forholde seg til arbeidslivet) som de ønsker å bruke med sine elever.

Gruppen bør i fellesskap utarbeide ett eller flere spørsmål som de ønsker å besvare om bruken av oppgavene de har valgt. (For eksempel, “På hvilke måter engasjerer elevene seg i sammenhengen?”)

Når de kommer tilbake til klasserommet bør lærerne bruke oppgaven i undervisningen, og gjøre noen observasjoner som vil gi gjøre det mulig for dem å svare på spørsmålet. De bør være forberedt på å rapportere om sine erfaringer i neste økt av profesjonsutviklingen. Når de rapporterer tilbake bør de reflektere ikke bare over “hvordan det gikk”, men også på hva de tror elevene har lært og hva de har lært.