Verktøy WD-2: Knytte oppgaver til arbeidslivet

download_powerpointI denne aktiviteten undersøker lærerne to fritt tilgjengelige ressurser for undervisning i naturfag. De vurderer hvilke koblinger som er gjort til arbeidslivet og diskuterer om og hvordan de kunne gjøre koblingene mer eksplisitt.

teamwork

Spør gruppen om de ressursene knyttet til arbeidslivet som de har funnet. Drøft hvordan mange ressurser er tilgjengelig på Internett, hvor noen selvfølgelig er bedre enn andre, og noen er mer effektive for å knytte undervisningen til arbeidslivet. Vis gruppen ressursene Picture This og Pod 2:Waste. Disse ressursene er plassert i sammenhenger fra det virkelige liv, og omfatter også elevlæringsaktiviteter. Du kan eventuelt velge andre ressurser.

teamwork

Be så lærerne om å arbeide i par for å utforske ressursene i detalj. De bør laste ned noe av støttemateriellet og vurdere hvordan de ville bruke dette med en av sine klasser.

Be dem om å tenke på måter som skaper koblinger til arbeidslivet. Gi dem utdelingsarket og be dem om å skrive ned ideene sine. De bør spesielt fokusere på hvordan klasseromsaktiviteter som disse kan utdype elevenes forståelse for de mange måter som naturfag blir brukt i arbeidslivet.

Som oppsummering ber du først parene om å dele noen av sine tanker. Deretter bør de som gruppe utarbeide et spørsmål til utforskning som kan brukes når de underviser noen av eller en del av en av leksjonene. Oppmuntre dem til å fokusere på å knytte naturfag i skolen til arbeidslivet. I en senere økt vil de rapportere tilbake om hva som skjedde og hva de fant ut.