Verktøy WD-3: Knytte til hagebruksnæringens verden

download_powerpoint

Denne aktiviteten gjennomgår en oppgave som er plassert i hagebruksnæringen. Hagebruksnæringen omfatter håndtering av planter i alle stadier av vekst og arbeidet for å produsere sunne planter. Økonomiske betraktninger tilsier at hver plante er en investering for virksomheten, og svinnet må minimeres. En forståelse av planter og hvordan en vitenskapelig tilnærming kan legge grunnlag for beslutningsprosesser er viktig i denne bransjen.

teamwork

 

Se først på videoen Hagebruk _video og tenk på hvilke måter denne videoen kan brukes a) som stimulus for en naturfagsutforskning og b) som en måte å bringe arbeidslivet inn i naturfagsklasserommet.

Diskuter gruppens reaksjoner på videoen, særlig ideer om hvordan og hvor godt denne videoen kan bringe arbeidslivet inn i klasserommet. Følgende spørsmål kan stimulere diskusjonen:

  • Er dette en arbeidsplasskontekst som det er sannsynlig at elevene dine vil kjenne igjen?
  • På hvilke måter kan du oppmuntre dem til å tenke på naturfaglige spørsmål som fremkommer i sammenhengen?
  • På hvilke måter, og i hvilken grad, gir videoen noe karriereveiledning?

Nå bør deltakerne få elevspørsmålene.

 

teamwork

Be dem om å forestille seg hvordan elevene ville svare på oppgaven, og å arbeide sammen med en annen med å fylle ut utdelingsarket “Elevenes svar på hagebruksoppgaven”.

 

teamwork

Sett gruppen sammen igjen og hold en kort diskusjon der de deler sine tanker.

 

La gruppen i fellesskap bli enige om et spørsmål til utforskning, relatert til hvor effektiv denne oppgaven kan være for å bringe arbeidslivet inn i klasserommet. Når lærerne kommer tilbake til klasserommet og bruker oppgaven i undervisningen, bør de fokusere på spørsmålet som skal utforskes. Senere vil de gi tilbakemeldinger om sine funn til gruppen.